CJENIK OTKUPA SEKUNDARNIH SIROVINA od 12.04.2019.

Red.
broj
Naziv metalnog otpada Cijena
(kn/kg)
1. Otp. ŽELJEZO (peći, bicikli, kosilice, ograda, žljebovi, kade, felge, radijatori, stalaže, bačve i dr.) 1,00
2. Otp. ŽELJEZO  I klasa (željezo punijeg materijala iznad 5 mm debljine; šipke, osovine, poklopci, ploče i dr.)    1,20
3. Otp. LIM/ŽELJEZO 0,60
4. Otp. BAKAR  III klasa (žica, cijevi) 28,00
5. Otp. BAKAR  I klasa 30,00
6. Otp. BAKAR kositreni 24,00
7. Otp. BAKRENO / MESINGANI  kiler 10,00
8. Otp. BAKRENI KILER 10,00
9. Otp. ALUMINIJSKO / BAKRENI kiler 8,00
10. Otp. BAKRENI KABEL (kabel od instalacija sa Cu.) 6,00
11. Otp. BAKAR SA Fe (za rast.) 1,50
12. Otp. MESING (pipe,  dr.) 18,00
13. Otp. MESING ŠPENA (nakon obrade mesinga) 13,00
14. Otp. BRONCA (lim, cijev i dr.) 18,00
15. Otp. BRONCA ŠPENA (nastaje nakon obrade bronce) 15,00
16. Otp. OLOVO (cijevi od vodovoda i kanalizacije) 7,00
17. Otp. PROKROM (sudoper, suđe, lim i dr.) 5,00
18. Otp. PROKROM ŠPENA (nakon obrade prokroma) 4,00
19. Otp. ALUMINIJ (lim, profili, felge, cjevi) 5,00
20. Otp. ALUMINIJ (radijatori) 4,00
21. Otp. ALUMINIJ (tvrdi) 4,00
22. Otp. ALUMINIJSKA ŽICA (Al. žica bez čelika) 6,00
23. Otp. ALUMINIJSKI KILER 2,00
24. Otp. ALUMINIJSKI KABEL (kabel od instalacija sa Al.) 2,00
25. Otp. AL Če UŽE (aluminijska žica sa čelikom) 2,00
26. Otp. ALUMINIJ SA Fe (za rast.) 1,20
27. Otp. ALUMINIJ ŠPENA (nakon obrade aluminija) 2,00
28. Otp. ALUMINIJ ŠREDER (sprejevi, limenke) 2,00
29. Otp. CINK 3,00
30. Otp. MAGNEZIJ 2,00
31. Otp. LIM - NEČISTI 0,50

Zadržavamo pravo promjene cijena bez prethodne najave. Cijene su podložne izmjenama sukladno promjenama na međunarodnom tržištu.

U Bjelovaru, 12.04.2019. godine. RD METALI  d.o.o. Bjelovar... ISPLATA U GOTOVINI

... ISPLATA NA TEKUĆI I ŽIRO RAČUN

DETALJNI UVJETI OTKUPA
I NAČIN ISPLATE