CJENIK OTKUPA SEKUNDARNIH SIROVINA

Zbog učestalih promjena cijena na međunarodnom tržištu informacije o istim možete saznati na upit putem telefona ili direktnim uvidom na našoj lokaciji.

U Bjelovaru, 09. srpnja 2019. godine.

RD METALI d.o.o. Bjelovar

 

... ISPLATA U GOTOVINI

... ISPLATA NA TEKUĆI I ŽIRO RAČUN

DETALJNI UVJETI OTKUPA I NAČIN ISPLATE