METALNI OTPAD KOJI VAM VIŠE NIJE POTREBAN - GDJE I KAKO GA ZBRINUTI?

Dovoljno je uputiti poziv na telefonski  broj 043/228-061 ili broj mobitela: 099/737-6317 ili 098 / 930-1864
- zaprimiti ćemo Vaše kontakt podatke,
- upućujemo naša vozila na Vašu adresu,
- sav zaprimljen otpad važemo na našem skladištu u Velikim Sredicama 31,
- veće količine od cca nekoliko tona, važemo na najbližim velikim službenim vagama,
- V A Ž N O !!! zaprimljen otpad isplaćujemo sukladno UVJETIMA otkupa
- Tvrtkama za svaku vrstu i pošiljku neopasnog otpada izdajemo i ovjeravamo Prateći list za neopasan otpad (prema Zakonu o otpadu).
Posjedujemo vozila za odvoz sekundarnih sirovina poput kamiona sa  hidrauličnom dizalicom i razna kombi vozila.

NUDIMO BESPLATAN PRIJEVOZ METALNOG OTPADA NAŠIM VOZILIMA NA PODRUČJU GRADA I BLIŽE OKOLICE!

Pravilnim i odgovornim ponašanjem prema svim vrstama otpada nastalim u postupku sakupljanja tvrtka RD Metali  nastojat će smanjiti negativni utjecaj na okoliš, te ga selektirano sakupljati ovisno o svojstvima i mjestu nastanka samog otpada. Tijekom obavljanja osnovne djelatnosti tvrtka ima dozvolu za sakupljanje, prijevoz i privremeno skladištenje sljedećih vrsta otpada navedenih u tablici dolje:

Ključni br. otpada Naziv otpada Ključni br. otpada Naziv otpada
02 10 10 Otpadni metal 17 04 01 Bakar, bronca i mjed
12 01 01 Strugotine i otpiljci koji sadrže željezo 17 04 02 Aluminij
12 01 02 Prašina i čestice koje sadrže željezo 17 04 03 Olovo
12 01 03 Strugotine i otpiljci obojenih metala 17 04 04 Cink
15 01 04 Ambalaža od metala 17 04 05 Željezo i čelik
15 01 03 Ambalaža od drveta 17 04 07 Miješani metali
16 01 17 Željezna kovine 17 04 11 Kabelski vodići koji nisu navedeni pod 17 04 10
16 01 18 Obojene kovine 19 10 01 Otpad od željeza i čellika
16 01 19 Plastika 20 01 40 Metali