OTKUP OTPADA OD GRAĐANA od 04.12.2015.

Sukladno odredbama čl. 112 Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13)
i Pravilnika o gospodarenju otpadom (NN br.121/15) prilikom prodaje otpada potrebno je predočiti sljedeće dokumente jer
u protivnom nećemo biti u mogućnosti otkupiti otpad:


1. Osobna iskaznica prodavatelja
2. OIB prodavatelja
3. Kartica Žiro-računa
(s tim da račun mora glasiti na ime prodavatelja, a plaćanje će se
izvršiti  na predočeni račun u toku jednog (1) dana),
te na  blagajni potpisujete „izjavu o vlasništvu  otpada“.


RD metali imaju otvoreni žiro–račun kod Erste & Steiermarkische bank,
ukoliko imate otvoren žiro račun u navedenoj banci naknadu za predani otpad moći ćete podignuti ODMAH,
a ako je račun otvoren u nekoj drugoj banci naknada će biti na Vašem računu kroz dva sata.

Zahvaljujemo  na razumijevanju!


RD METALI d.o.o.,  direktorica Renata Platiša